a) till 300 mm diameter and till 2000 mm of motion